Homeopat Anita Hus
Bena til fotballspiller - strekkskader

Strekkskader

Fotball og strekkskader

Driver du aktivt med idrett eller trening og opplever gjentatte strekkskader av samme slag eller på samme sted, kan det være lurt å ta noen grep. Det er enkle ting du kan gjøre selv for å bidra til bedre tilheling etter en skade på for eksempel fotballbanen.

Det er ikke bare viktig å bli fort bra fra en skade slik at du kommer tilbake i spill, men også vesentlig at muskelen repareres uten arrvev slik at du unngår å skade deg på samme sted gjentatte ganger.

Fotballspillere på grønn bane

Muskelskader som følge av fotball:

Ofte er det kollisjon eller takling mellom spillere som utløser skader. Dessverre er det 4-7 ganger høyere risiko for å få en ny skade om du først har hatt en skade. (ref. NHI.no)

Muskelskader i form av strekk eller brist skjer på fotballbanen som følge av rask spurt, plutselig oppbremsing og/eller brå retningsforandring, og selvsagt ved harde skudd. Husk at denne typen skader skjer lettere hos dem som slurver med oppvarmingen.

 

4 vanlige muskelskader innen fotball:

«Lårhøne»

Dette er en muskelskade med stor blødning i eller rundt muskelen. En lårhøne oppstår på forsiden av låret (quadricepsmuskelen) eller på yttersiden av låret.

«Hamstring»

Denne strekkskaden skjer på baksiden av låret.

«Lyskestrekk»

Dette er en skade som skjer på innsiden av låret i en av de seks adduktormusklene eller eventuelt i senene tilknyttet.

«Idrettsbrokk – Gilmores Groin»

Er en betegnelsen på lyskesmerte hos fotballspillere. Det er ikke egentlig et brokk, men en skade på muskel og bindevev i festet til beinet i lysken. Gjentatte småskader eller strekk mot stedet anses som årsak. Smertene utvikler seg over tid og kan være litt vanskelig å lokalisere.

 

Fotballspiller ligger nede med strekkskade

Hva kan du selv gjøre ved strekkskader?

Det finnes fire homeopatiske medisiner og to homeopatiske salver som alle fotballspillere burde ha i treningsbagen sin. Disse er enkle å bruke og relativt billige.

Dette er: Arnica Montana C30, Ruta Graveolens C30, Rhus Toxicodendron C30, Bryonia C30, Heel Arnica creme og Heel Traumel salve eller gele. De to salvene kan kjøpes hos Mecindo.dk, og de fire homeopatiske medisinene finnes på Arnika.no

NB! Du kan også velge disse medisinene i potens D30 istedenfor C30.

Ved muskelskader er det selvsagt aktuelt å oppsøke behandling, og uansett hvilke behandling du velger kan du alltid bruke homeopatiske medisiner og salver samtidig. Ved mindre skader kan du ofte klare deg med egenbehandling. Det er en god vane å alltid ta Arnica C30 etter en skade, liten eller stor. Da hjelper du kroppen med det første sjokket av traumet og bidrar til at immunforsvaret jobber bedre. Jeg har spesifikk erfaring med strekkskader hos fotballspillere, og hos meg behandles strekkskader med avansert biofeedback i tillegg til homeopatiske medisiner.

 

Slik kan du bruke homeopatiske medisiner og salver til egenbehandling:

Lårhøne:

Her gjelder det å redusere blødningen som oppstår i og rundt muskelen raskt. Det er også svært viktig at du ikke trener for tidlig etter en slik skade, for da kan de oppstå en forbening eller kalknedslagsskade i muskelen.

Det første du gjør ved lårhøneskade er å ta Arnica C30, tre piller under tunga. I tillegg heller du 5-10 kuler ned i drikkeflaska di og rister godt. Drikk slurkvis hvert 5 minutt til flaska er tom. Har du Arnika eller Traumel salve smører du dette på skadestedet – du gjentar påsmøringen 3 ganger daglig de neste 3 dagene.

Arnica stopper videre blødning og hjelper kroppen til å kvitte seg med den oppståtte blødningen raskere. Du får mindre hevelse og stivhet i området. Dermed reduseres også sjansene for å utvikle kalknedslag i muskelen.

Du kan fortsette å ta Arnica 3 – 5 ganger daglig de neste 3 dagene, eller du kan bruke:

Rhus Toxicodendron C30 dersom det er stivhet i muskelen som kjennes bedre av bevegelse selv om første bevegelse er tung og vond. Eller Bryonia C30 dersom den aller minste bevegelse er smertefull og blir verre av bevegelse. Da lar du 3 piller smelte under tunga 3-5 ganger daglig i 3 dager.

Følte du ikke at disse to midlene hjelper kan du ty til Ruta C30, dette spesielt om du kjenner en konstant sårhetsfølelse i muskelen i tillegg til stivhet.

 

Hamstringskade:

Dette er en strekkskade som har tendens til å komme tilbake på samme sted når du først har forstrukket muskelen en gang. Det skyldes at muskelen ikke klarer å reparere seg 100% og du får en svakere muskel. Dette er det svært viktig å unngå dersom du satser på en fotballkarriere. Her er det viktig å ikke hindre kroppens immunsystem i å gjøre jobben men å bidra til at det jobber effektivt. Det aller første du gjør er å ta 3 piller Arnica C30 under tunga. Deretter heller du 5-10 kuler ned i drikkeflaska di og rister godt. Drikk slurkvis hvert 5 minutt til flaska er tom. Har du Arnika eller Traumel salve smører du dette på skadestedet – og du gjentar påsmøringen 3 ganger daglig de neste 3 dagene.

Arnica bidrar til at reparasjonsprosessen går raskere, men også til at det ikke dannes arrvev – og det er arrvevet som gjør at du får en mindre god muskel og lettere får samme type skade igjen.

Så gjelder det samme for denne typen muskelskade som ved lårhøne; at du kan fortsette å ta Arnica de neste dagene om det er det eneste middelet du har. Eller du kan gå over på Rhus Tox C30 dersom du opplever at smertene og stivheten blir mindre når du beveger deg rundt. Eller Bryonia C30 dersom enhver bevegelse er smertefull, eller Ruta C30 dersom du kjenner vedvarende sårhet og stivhet på skadestedet.

 

Lyskestrekk:

Her vil skaden kunne være både i muskel og sener, og smertene kan stråle til hofte eller rygg. I ett hvert tilfelle av fysisk skade er dette et umiddelbart sjokk for kroppen. Arnica har den effekten at den reduserer sjokket og aktiverer reparasjonsprosessene, og derfor er dette middelet alltid førstevalget:  Ta derfor Arnica C30, tre piller under tunga så fort du kan etter skaden. Deretter har du 5-10 kuler ned i drikkeflaska di og rister godt. Drikk slurkvis hvert 5 minutt til flaska er tom. Har du Arnika eller Traumel salve smører du dette på skadestedet – du gjentar påsmøringen 3 ganger daglig de neste 3 dagene.

Deretter bruker du Rhus Tox C30 dersom smertene reduseres når du beveger deg, eller Ruta C30 dersom du opplever stor sårhet og stivhet på skadestedet, 3 – 5 ganger daglig i 3 dager.

 

Idrettsbrokk:

Dette er en skade forårsaket av raske stopp og brå vendinger, noe som er ganske vanlig for en fotballspiller. Det er ikke et brokk, men en skade på vevet i lysken, det vil si en rift i en sene eller et senefeste. Skaden opptrer gradvis og i starten vil det kanskje bare dreie seg om en stivhet i området dagen etter trening, men etter hvert utvikler det seg til mer og mer smerte. I verste fall kan en slik skade måtte opereres, det er derfor viktig å forebygge utviklingen så fort du har mistanke om at du har et idrettsbrokk.

Dersom du etter trening eller kamp føler stor stivhet eller stølhet i lysken (eller andre steder) kan du bruke Arnica C30 for å redusere traumet; ta da 3 piller 3 ganger daglig i 1-3 dager. Du kan også i tillegg bruke Arnica- eller Traumeel salve på skadestedet 3 ganger daglig. Om stivheten fortsetter kan du bruke Rhus Tox C30 og Ruta C30, og du kan godt veksle mellom disse. For eksempel Rhus Tox på formiddagen og Ruta på kvelden, ta 3 piller hver gang og fortsett i 3 dager.

Men mistenker du at du er i ferd med å utvikle et idrettsbrokk bør du få dette utredet. Det er likevel ingen ting i veien for å bruke de homeopatiske medisinene samtidig eller imens du venter på utredning.

 

Quantum Biofeedback:

Hensikten med bioenergetisk frekvensbehandling er å øke kroppens egen evne til å reparere skaden og å hindre utvikling av arrvev slik at muskelen blir like sterk som før. Jo fortere du kommer til behandling etter en skade jo bedre er det. En strekkskade som er nylig oppstått trenger ca 3 behandlinger a 1 time, men er det en eldre skade kan det ta lengre tid.

Fotballspillere som kommer til meg for behandling av skader får også utlevert homeopatiske medisiner til å ha i treningsbagen sin til bruk ved egenbehandling av senere skader.

 

Skadet fotballspiller

 

Kommende innlegg med hensyn til idretts- og fotballskader:  Vridningsskader