Homeopat Anita Hus
Serviceelektronikeren og Homeopaten Anita Hus

Elektronikeren og Homeopaten

Kvantemedisineren, Elektronikeren og Homeopaten

Det er sikkert noen som lurer på hvordan en serviceelektroniker kan ende opp som homeopat, og ikke minst som kvantemedisiner.

Men du som følger med på «den nye medisinen» lurer sikkert ikke. For er man på det sporet og har begynt å knekke koden for hva den menneskelige organisme egentlig er, så passer dette som hånd i hanske.

Et annet spørsmål er koblingen homeopati og kvantemedisin. Den er ganske naturlig da jeg mener at det er frekvensene og frekvensbåndene i de homeopatiske midlene som utgjør selve virkningsmekanismen. Apparatene jeg har valgt å jobbe med bygger i tillegg på de homeopatiske prinsippene.

Har du vært til behandling med avansert biofeedback så har du sikkert også spurt hvordan apparatet og behandlingen fungerer. Kortversjonen er denne: apparatet sender frekvenser til kroppen din via 12 elektroder i harnessene og deretter måles kroppens respons på hver og en. Dette kategoriseres og organiseres i programmet slik at behandlingen tar utgangspunkt i responsen fra kroppen din.

 

Avansert biofeedback frekvensbånd

OMNIS

Et av apparatene jeg bruker er SCIO  –  Scientific Consciousness Interface Operations System, med softwaren Omnis.

Denne softwaren starter med en innledende kalibrering og test. Her følger noen av de parameterne som måles og litt informasjon om hva de forteller om tilstanden i kroppen:

 

Elektronikeren og homeopaten forklarer:

Frekvens & Frekvensbånd

Denne teknologien er altså bygget på måling og mottak av frekvenser. Frekvensen er et mål som angir hvor mange ganger et periodisk fenomen gjentar seg per tidsenhet, for eksempel hvor mange ganger en pendel svinger eller en elektrisk spenning veksler i løpet av ett sekund. I kroppen har alle cellene en egenfrekvens som de skal svinge på når de er i balanse. Ved sykdom vil frekvensen avvike fra normalen og det er dette avviket som måles som ubalanse.

Frekvensbånd betyr et frekvensområdet innenfor en nedre og øvre grense på en skala.

Under behandlingen følger jeg med på kroppens reaksjon og rectify-verdi på alle frekvenser som sendes. Det er derfor det kalles biofeedback: fordi kroppen din svarer tilbake til maskinen hver gang den stimuleres. Resonansfrekvensen reflekterer normale biologiske prosesser og rectifyverdien forteller i hvor stor grad kroppen har mottatt eller ønsker å motta mer behandling.

 

Volt

Spenningskapasiteten i kroppen reflekterer binyrefunksjonen, og de to katecolaminene adrenalin og noradrenalin – som først og fremst produseres i binyrene. Spenningsverdien sier derfor noe om energinivået i kroppen og hvordan kroppens stresshåndtering og binyrene fungerer. På det mentale og emosjonelle nivået sier denne verdien også noe om hvor stor viljestyrke som er tilstede.

 

Amper

Amperpotensialet viser balansen med hensyn til indolaminer; som for eksempel serotonin og melatonin, og ikke minst hjernefunksjon. Strømverdien reflekterer livskraften og den mentale energien, og sier også noe om hvordan potensialet for fokus og konsentrasjon er.

 

Motstand

Verdien for motstand reflekterer blant annen om det er mye blokkeringer til stede, og hvordan immunsystemet jobber. Her får en også indikasjon på om det er mye inflammasjon eller degenerasjon til stede.

 

Proton trykk

Denne verdien sier noe om kroppens elektriske pH. Heller det mot surt eller alkalisk miljø i cellene?

 

Elektron trykk

Dette sier noe om tilstanden på den elektriske kretsen i kroppen og om det er god tilgang på elektroner.

 

Reaktivitet

Kroppens reaktivitetsverdi forteller i hvor stor grad det responderes på stimuli fra frekvensene under testen. I noen tilfeller vil reaktiviteten være for høy eller alt for lav. Når dette indikeres startes behandlingen med å dempe eller øke reaksjonen.

Ved hyperreaktivitet vil det oftere opptre alarmreaksjoner under behandling. Alarmfunksjonen er en sikkerhet i systemet for at man ikke skal overbehandle. Men det tjener også som en indikasjon på at man er inne på et symptom eller tema som kroppen sliter med å regulere og derfor trenger hjelp til.

elektronikeren og homeopaten

Resonant Frequency Pattern

Denne verdien sier noe om rekkevidden amplituden i systemet har (høy og lav amplitude) og det betyr svingevnen, inkludert evnen til å svinge uten påvirkning utenfra; det vil si egenfrekvensen. Denne verdien forteller om det er ubalanser i nervesystemet. Den indikerer også mulige fortrengte/låste følelser, graden av fatigue eller aldring. Men den kan også indikere spirituelle temaer eller utfordringer. Barn, dyr og høyt utviklede spirituelle personer har høyere verdier enn «vanlige folk».

 

Reactance Speed

Reaktans viser den egenskapen i en elektrisk krets som motsetter seg forandring av elektrisk strøm ved å bygge opp spenning som virker mot strømmen. Dette indikerer hvor raskt kroppen reagerer på stimuli.

 

Phase Angel

Dette er målet på faseforskyvningen mellom strøm og spenning og viser således energiutvekslingen som foregår i kroppen.  I dette tilfellet gir det oss et mål på kroppens evne til celleregenerering.

 

Phase Response

Verdien her viser hvordan kroppens ulike system jobber sammen.

 

Impedans

Denne viser forholdet mellom spenning og strøm i en vekselstrømkrets og viser hvor lett energien flyter igjennom kroppen.

 

Hydrering

Hydreringstallet reflekterer hvordan væskenivået i kroppens celler er. Du kan derfor ikke lure meg til å tro at du er flinkere til å drikke enn det du faktisk er…kroppen din avslører deg under den innledende testen. Vann er svært viktig for kroppen og dette kan jeg aldri understreke godt nok.

 

Oksidasjon

Oksidasjonspotensialet reflekterer muligheten oksygenmolekylene har for å effektivt krysse membraner. Ved overfladisk pust eller dårlig oksygenopptak går denne verdien ned. Ufullstendig oksygenopptak er vanligere enn man skulle tro. Pust er en viljestyrt mekanisme, så tenk over hvor ofte du puster tilstrekkelig dypt, og om det er forbedringspotensial her?

 

Venstre og høyre spinn

Aminosyrene i vårt DNA og RNA har et naturlig spinn mot venstre, og betegnes  L- amino acids. Proteiner er byggesteiner for kroppen vår og derfor helt nødvendige i vår ernæring.

Naturlig mat og spesielt animalske matvarer med L-aminosyrer har venstrespinn og er derfor lett for kroppen å ta opp. Prosessert mat, og kunstig tilvirkede kosttilskudd som er redusert til enkle molekyler kan ha høyrespinn. Sukker for eksempel har høyre spinn. For optimal helse er det nødvendig at verdien på venstrespinn er høyere enn verdien på høyrespinn.

Når balansen her er feil, startes behandlingen med å redusere høyrespinnet eller å øke venstrespinnet for å balansere.

elektronikeren og homeopaten

Positiv og negativ magnetic

For å redusere inflammasjoner og degenerering er det viktig at cellene er negativt ladet fordi molekylet da innehar mer elektroner enn protoner, og har dermed bedre helse enn motsatt senario.

Verdien for negativ magnetic skal derfor være høyere enn den positive, og dersom den ikke er det innledes behandlingen med å prøve å balansere dette.

 

I tillegg

Avdekker testen hvor skoen trykker mest hos deg. Det betyr at det kan gis informasjon om at i denne kroppen er det et problem relatert til en metabolsk ubalanse. At det hovedsakelig skyldes en degenerativ eller inflammasjonsprosess, et sirkulasjonsproblem, eller en ubalanse i hjernen og nervesystemet. Eventuelt at det er ett eller flere organsystem som avviker fra normal funksjon, eller at en ubalanse i ryggraden foreligger. En annen indikasjon kan være at hovedproblemet for kroppen er at det ikke opprettholdes nok energi til alt arbeidet som skal gjøres.

 

Relevans?

Du trenger selvsagt ikke å vite om eller kunne noe som helst om alt dette her for å ha god nytte av behandling med avansert biofeedback. Du trenger ikke å være verken elektroniker eller homeopat. Men nå vet du hva den innledende testen gir meg av informasjon om kroppen din. Hovedmålet mitt når jeg behandler deg, er å bringe balansen tilbake i cellene dine slik at kroppen og immunsystemet ditt kan gjøre jobben sin best mulig selv. Dersom cellene dine har nok energi, nok væske og det finnes tilstrekkelig med næringsstoffer, er det lettere for organismen å fungere optimalt.

Om noe av dette mangler, eller det er blokkeringer eller toksiske belastninger, kan summen av dette overvelde immunsystemet og sykdom og symptomer oppstå. Derfor jobber jeg etter det jeg kaller for de tre R’ ene: Remove – Reduce – Rebuild.

Dette betyr i korthet: fjerne blokkeringer og stressbelastning, redusere toksisk forekomst og å gjenoppbygge funksjoner og systemer. Men akkurat det vil du kunne lese om i et annet blogg innlegg.

Kvantemedisineren, Elektronikeren og Homeopaten Anita Hus

2 comments

 1. Hei
  Takk Anita, dette var interresant ! Kjekt, greit og forståelig. Du inspirerer til læring og kunnskap. Helsen er ferskvare og vi treng alle vedlikehold. Vanskelig å finne rett terapeut . Fant deg via internet .
  Ble veldig glad da je så din combo erfaring …helt suuuupert. +
  + Du er ei trivelig dame og .
  Mvh
  en pasient som føler seg godt tatt vare på og sett.

  1. Tusen takk for det Tone 🙂 Jeg er så heldig at jeg elsker jobben min, og ikke minst er jeg takknemlig for møtene med de som oppsøker meg. Jeg lærer noe nytt hele tiden. Skal vi oppfylle potensialet vårt og bidra for verden, så trenger vi balanse i kropp og sjel. Å ha dette som jobb er jo en gave 🙂

Comments are closed.