Homeopat Anita Hus

quantum biofeedback

 

 

scio

biofeedback behandling

Quantum Biofeedback - Frekvensbehandling - Energi og Informasjonsmedisin

Quantum Biofeedback er en behandlingsmetode der man ved hjelp av kroppens ulike informasjonssystemer leser av og korrigerer ubalanser. I praksis betyr dette å bruke datastyrte apparater.

 

Hensikten med behandlingsmetoden er alltid å optimalisere kroppens egne helbredelsesprosesser.

Behandlingsmetoden er ikke-invasiv,  den er behagelig og egner seg for de fleste av mine pasienter.

Innen energi og informasjonsmedisin ses verden utfra perspektivet om at alt eksisterer i form av vibrasjon/bølger/frekvenser.

Hensikten med denne formen for medisin er å påvirke de vibrasjonsmessige ubalansene i det enkelte mennesket for å skape en større harmoni og resonans med det skapende feltet.

Istedenfor å hindre kroppens mulighet for å uttrykke at noe er galt, dvs å maskere symptomene, er hensikten å øke kroppens evne til regenerering og vekst. Ved å fjerne stress eller redusere agens som undertrykker immunforsvaret vil kroppen igjen finne sin balanse.

Behandling med quantum biofeedback kan benyttes ved både fysiske, mentale og emosjonelle utfordringer.

En behandling med Quantum Biofeedback hos meg:

Du kan forvente å bli tilkoblet et apparat vha harness eller øreklokker.  Det er en behagelig behandlingsmetode og det er helt i orden om du sovner.

I mitt behandlingsopplegg kombinerer jeg avansert biofeedback med Homeopati, Bachs blomstermedisin og Orteomolekylær medisin.

NB!  Jeg tar ikke imot kreftpasienter behandling. Jeg tilbyr heller ikke biofeedback til gravide, kun homeopati. Dersom du bruker pacemaker eller andre medisinske elektroniske apparat, tilbyr jeg deg ikke biofeedback i harness.

Førstegangskonsultasjon: 2 timer

Oppfølgende konsultasjon: 1 time eller 1,5 time