Homeopat Anita Hus
Akhnaton Alkymi

Quantum Biofeedback Alkymi

Alkymi og bruk av Quantum Biofeedback som verktøy

 

Toth Hermes Trismegistos

 

Thou wast long seeking Me;

Thou didst run forward so fast that I was unable to come up with thee.

O thou darling fool!

What bitterness thou didst crown thy days withal.

Now I am with thee; I will never leave thy being.

                                                                          The Holy Guardian Angel

 

Alkymi

Begrepet alkymi er for meg dekkende for dem som ønsker å jobbe med seg selv, med utgangspunkt i det å nå inn til sin egen kjerne. Det er en alkymisk prosess å finne inn til seg selv, og å stille spørsmålene:   «Hvem er jeg ?»  og  «Hva er den verden jeg lever i ?»

Så finnes det selvsagt mange måter å jobbe med dette på. Man kan velge seg psykoterapi, religiøs fordypning, selvutviklingskurs og selvutviklingsretninger, meditasjon, esoterisk fordypning osv osv

 

Quantum Biofeedback

Men for deg som er i denne prosessen finnes det også et verktøy i Quantum Biofeedback som du kanskje ikke kjenner til.

Der denne avanserte formen for biofeedback skiller seg fra vanlig biofeedback er ikke bare i selve teknologien, men også i hvilke nivåer som avleses i en person.

Et menneske er hierarkisk oppbygget der den fysiske organismen danner det nederste nivået, og over ligger de mentale og de emosjonelle nivåene. Over der igjen ligger selve bliss-nivået, eller det jeg benevner som «tilkoblingen til nettet».

Med Quantum Biofeedback kan vi tappe inn på de fysiske, emosjonelle og mentale nivåene, opp til det vi gjerne omtaler som superbevisstheten. Dette er langt over nivået for det verbale sinnet som vanlig biofeedback når.

 

Blokkeringer

Fordelen med dette er at vi kan avlese hva kroppen husker og hva superbevisstheten vet er blokkeringer. Det ligger nemlig celleminner hos alle som det verbale sinnet ikke er oppmerksom på.  Dette er de påvirkninger / stress / traumer som du har opplevd igjennom livet ditt, som du bærer videre fra tidligere generasjoner og fra tidligere tilværelser.

I tillegg er det etablert nervekoblinger og synapser basert på dine erfaring som bidrar til nåværende oppførsel og valg, og som holder deg fast i de samme stemninger og situasjoner som før. Disse må avlæres for at du skal oppnå endringer du ønsker.

Blokkeringer og tillærte responser bygger på fysiske, emosjonelle og mentale minner. For deg som jobber med ditt indre kan det å avsløre og avlære blokkeringene hjelpe deg videre til større innsikt i deg selv. Da kan det også bli lettere for deg å tappe inn på Bliss-nivået i dine meditasjoner eller i ditt alkymiske arbeid hvordan du nå enn utfører dette.

Arbeidet med indre alkymi er uavhengig av religiøst eller kulturelt ståsted. Men du vil møte ditt høyere selv i den religiøse eller kulturelle forståelsen du har. Dine indre erfaringer vil reflektere den tro eller tilknytning du har.

awakening

Temaene i en session for Quantum Biofeedback Alkymi:

 

Innledningen:

Første del vil være fokusert på å stabilisere deg og å redusere stress slik at du kan være helt avslappet og fokusert. Dette innebærer feks å balansere høyre og venstre hjernehalvdel, balansere de bioenergetiske sentrene og feltene, og evt generell stressreduserende behandling dersom du har et nervesystem som holder deg i fight/flight prosess.

 

Løsning av blokkeringer:

Før du kommer vil du bli bedt om å tenke over noen problemstillinger:

  • Du kan mentale eller emosjonelle traumer som du ønsker å jobbe med.
  • Kanskje ønsker du å finne ut hvilke følelser eller tanker som ligger dypt i deg som blokkeringer og som du ikke har helt klart for deg.
  • Det kan være du ønsker å forløse traumer eller konflikter som ligger tilbake til dine forfedre eller til dine tidligere tilværelser.
  • På en indre vei kan du ha et tema i din alkymiske reise som du sliter med eller som du ikke kommer forbi.

Uansett hva som er ditt tema, er det viktig at du har litt klart for deg hva du ønsker denne behandlingen skal forsøke å forløse, slik at vi kan gå rett på selve behandlingen.

 

Stimulering og redusering:

Siste delen vil være tilegnet stimulering av en eller flere av disse:

  • Redusering av karmisk ballast.
  • Stimulering av høyere formål og høyere vekst.
  • Innsikt og kreativitet kan stimuleres, samt emosjonell og intellektuell vekst.
  • Minnet kan styrkes.
  • Stimulering av et åpnere sinn og av intuisjon.

Gem immersions

 

Etterpå:

Du vil få to flasker med spesielt tilpassede dråper for deg og din vei, som du kan bruke i ukene etterpå. Den ene flasken vil inneholde et homeopatisk edelsten-middel, og den andre vil inneholde dråper og frekvenser fra blomstermedisiner og/eller esoteriske oljer.

Hensikten med disse er å sette fokus på din alkymiske vei og / eller dine utfordringer.

Blomstermedisinen / Frekvensblandingene vil ha tittel som Awakening, Grounding, Letting go of fear etc

De homeopatiske edelstenmidlene vil være plukket utfra temaet på din alkymiske reise eller blokkeringene i din reise.

 

Dersom du ønsker å oppleve om Quantum Biofeedback kan hjelpe deg på din alkymiske vei kan du booke en Quantum Biofeedback Alkymi – konsultasjon på websiden min.

 

 

 

Alkymi Quantum Biofeedback

 

”Jeg ser”

Sigbjørn Obstfelder 

Jeg ser på den hvide himmel,

bla blajeg ser på de gråblå skyer,

alfa           jeg ser på den blodige sol.

 

Dette er altså verden.

Dette er altså klodernes hjem.

En regndråbe!

 

Jeg ser på de høie huse,

obstfelderjeg ser på de tusende vinduer,

       obstfelderjeg ser på det fjerne kirketårn.

 

Dette er altså jorden.

Dette er altså menneskenes hjem.

De gråblå skyer samler sig. Solen blev borte.

 

Jeg ser på de velklædte herrer,

obstfelder jeg ser på de smilende damer,

obstfelder       jeg ser på de ludende heste.

Hvor de gråblå skyer blir tunge.

 

Jeg ser, jeg ser…

Jeg er vist kommet på en feil klode!

Her er så underligt…