Homeopat Anita Hus
Fargerikt chakrapunkt

Kroppens morfogenetiske felt og energisenter

Hva menes med kroppens morfogenetiske felt og energisenter?

De morfogenetiske feltene og de tilhørende energisentrene er vesentlige faktorer i en frisk kropp.  

Fargerikt chakrapunkt

Morfogenetiske felt

Teoriene om morfogenetiske felt hjelper oss til å forstå hva et energisenter eller chakra er. Men hva er egentlig et morfogenetisk felt?

Hver celle i kroppen er omgitt av et (elektrisk) felt, og det er dette feltet som bestemmer funksjonen og ikke minst utviklingen til cellene. Utviklingen fra embryo til et barn styres således av det morfogenetiske feltet som omgir embryoet. Det morfogenetiske feltet er altså selve oppskriften eller plantegningen for barnet.

Hvert organ i kroppen er omgitt av et eget felt som bestemmer funksjonen og egenskapen til det. Videre omgis hele kroppen av flere felt med ulike funksjoner.

Dette betyr at informasjonen om hvordan en celle, et organ eller en kropp skal utvikle seg, ikke ligger i selve cellekjernene, men i de morfogenetiske feltene. DNA vil derfor bare gjenspeile den informasjon som feltene generer.

Kroppens morfogenetiske felte er ikke statiske, men endrer seg konstant. Noe som også reflekteres i dynamikken av kroppens utvikling og endring igjennom livet.

Fargerikt atom

Påvirkning av kroppens morfogenetiske felt

Homeopati, akupunktur, quantum biofeedback, ayurveda og lignende metoder henvender seg alle sammen til ulike deler av de morfogenetiske feltene i sine behandlingsregimer. Dette forklarer også hvorfor de ofte virker veldig raskt. Disse henvender seg altså mye høyere oppe i hierarkiet enn hva medisiner som bare henvender seg til kroppens kjemi gjør.

Skal du få til en varig endring eller helbredelse, må du jobbe med den delen av informasjonen som bestemmer cellenes egenskaper og arbeid. Det betyr imot kroppens morfogenetiske felt og energisenter.

Derfor kaller vi også homeopati og quantum biofeedback for informasjonsmedisin.

Disse behandlingsformene induserer en frekvensbasert informasjon inn i de ulike feltene slik at feltene genererer en endring ned på cellenivå. Metodene gir kroppen en informasjon som kroppens celler vil, dersom vitalkraften er sterk nok, ta til seg og omsette til en endring i kroppen.

 

Bodyscan av felt og energisenter med SCIO

Informasjonsmedisin

Informasjonen som gis på denne måten følger ulike baner i kroppen.

Vanligvis når man snakker om informasjonsbaner tenker man på nervebaner, men disse reagere alt for tregt til at de kan nyttes i slike tilfeller.

Om nervebanene var den eneste veien for informasjon i kroppen, er det ikke en eneste tennisspiller eller fotballspiller som ville ha truffet ballen når den er i spill.

Det finnes altså andre kommunikasjonsbaner i kroppen. For eksempel skjer det en uhyre rask utveksling i bindevevet, og i meridianene i kroppen.

For at overføringen skal skje effektivt og raskt er det nødvendig med god mineralisering i kroppen ettersom mineralene bidrar til krystallinisering og dermed effektiv signaloverføring.

 

Chakra i farger

Energisentrene

Kroppen er omgitt av felt og cellene i kroppen mottar altså informasjon fra disse feltene via ulike kommunikasjonsbaner. En del steder i kroppen befinner det seg derfor knutepunkt for energi eller såkalte nedlastningssenter. Disse kjenner vi fra ulike tradisjoner betegnet som chakra. Ordet chakra henspeiler på et hjul eller en virvel av energi.

Disse stedene er såpass kraftfulle at du innimellom kan kjenne dem. Ofte skjer dette i form av følelsene dine; du kjenner det godt i magen når noe foregår; sommerfugler, raskt oppstått smerte, kvalme også videre, eller du føler deg varm om hjertet når noe rører deg. Enkelte ganger kan du også føle at det vibrerer i et energisenter uten at du skjønner hvorfor.

Man antar at disse energisentrene er mottagerstedene for informasjonen fra feltene. Det er altså her den vitale Menneske med lysnede chakrafelt bevisstheten danner sitt uttrykk på det fysiske plan. Du kan også se på dem som de fysiske nedlastningspunktene for energi og informasjon: Inngangsportene for informasjonen fra de morfogenetiske feltene.

De forskjellige chakraene er derfor tilknyttet ulike områder og organsystemer i kroppen. Hvert senter er også tilknyttet en bestemt hormonell kjertel.

Innen quantum biofeedback vil vi måle energien i energisentrene og feltene innenfor parametrene: balansert eller som ubalansert (blokkert eller lekkende på energi).

En av behandlingsformene i denne terapiformen vil derfor være å søke å balansere hvert senter og hvert felt ved å påvirke dem via enkeltfrekvenser eller frekvensbånd.

Ved å kjenne egenskapene til hvert senter; angående de tilknyttede organsystemer, kjertler, og psykiske spekter, vil du lett kunne gjenkjenne hvor energiene er i ubalanse utfra de symptomer som har oppstått.

 

 

Oversikt over noen av energisentrene:

Kronesenteret  lotus– «Å kjenne seg selv»

Område for plasseringen: Neocortex og pinealkjertel.

Åpent og balansert senter: En total følelse av tilfredshet og harmoni.

Blokkert senter: Dyp fortvilelse.

Eksempel på sykdom: Epilepsi, Alzheimer, depresjon og Schizofreni.

 

Cerebellumsenteret – Forbindelsen til «logos» Cerebellum chakra mandala

Område for plassering: Over første cervikale virvel. Knyttet til kronesenteret. Senteret ødelegges eller svekkes ved narkotikabruk.

Åpent og balansert senter: Mottak av spirituell inspirasjon, opplevelse av enhet med det gudommelige, en opplevelse av de høyere hensikter i livet.

Overaktivt senter: Du fjerner deg fra dagliglivet ved å kun fokusere på de åndelige nivåer.

Feilfungerende senter: Illusjoner og fantasier, mentale ubalanser.

Blokkert senter: Du fokuserer kun på de materielle nivåene av din eksistens. Du kan føle at livet ditt er kvelende begrenset.

Eksempel på sykdom: Hodepiner, mentale ubalanser, schizofreni.

 

Pannesenteret – «Evolusjon og intuitiv energi»  Pannechakra

Område for plassering: Midtre og bakre hjerne, øyne, hypofyse.

Åpent og balansert: Klarhet og forståelse, stor inspirasjon og mange ideer.

Blokkert: Forvirring.

Eksempel på sykdom: Migrene eller hodepiner, øyesykdom og bihuleproblemer.

 

Bakhodesenteret – Den utøvende viljestyrke, manifestering av vilje. Bakhodechakra

Knyttet til pannesenteret. Om bakhodesenteret er blokkert og pannesenteret er åpent, kan du ha mange gode ideer, men du klarer aldri å sette dem ut i livet.

Åpent og balansert senter: Du er i stand til å omsette inspirasjonen og ideene din ut i livet i den materielle verden.

Overaktivt senter: Du fokuserer kun på praktiske sider og ser ikke de visjonære eller idealistiske sidene ved ting.

Feilfungerende senter: Du setter tingene ut i livet, men på en helt feil måte. Destruktivt eller kriminelt.

Blokkert senter: Du får ikke utført noe som helst selv om ideene er mange.

 

Øvre nakkesenteret Øvre nakkechakra

Område for plassering: Ved 3. cervikale virvel på baksiden av kroppen. Dette er også knyttet til pannesenteret på fremsiden av kroppen.

Åpent og balansert senter: Du uttrykker dine ideer i livet med letthet både i ord og handling. Du er komfortabel med deg selv, med jobben din og verden rundt deg.

Overaktivt senter: Du er overambisiøs og har kun fokus på materielle verdier og mål.

Blokkert senter: Du er misfornøyd med livet ditt, du lider under manglende selvtillit som du skjuler enten for deg selv eller andre.

Eksempler på sykdom: Astma, laryngitt, respirasjonsproblemer.

 

Halssenteret – «Selvuttrykkelse» Hals chakra

Område for plassering: Lunger, hals og stemmebånd, ører, skjoldbruskkjertel.

Åpent og balansert senter: Du føler en stor frihet når det kommer til å uttrykke deg selv.

Blokkert senter: Mye frustrasjon.

Eksempel på sykdom: Overaktiv eller underaktiv skjoldbruskkjertel, astma, sår hals, øresykdom.

 

Nedre nakkesenteret Nedre nakkechakra

Område for plassering: Like under den 7. cervikale virvelen på baksiden av kroppen. Tilknyttet halssenteret på fremsiden. Kontaktpunkt for energikanalene for armer, hender og ben.

Åpent og balansert senter: Du omfavner andre mennesker med varme og kjærlighet.

Feilfungerende senter: Du er sta og fornektende.

Blokkert senter: Du føler at du ikke strekker til og har lav selvfølelse. Du er slett ikke komfortable med deg selv eller det du har oppnådd i livet.

 

Hjertesenteret –  «Skille mellom hva som er meg og ikke meg… eller mitt og ikke mitt..» Hjerte chakra, grønn agat

Område for plassering: Hjerte og thymuskjertel.

Åpent og balansert senter: Følelse av kjærlighet.

Blokkert senter: Sorg, sjalusi, sårhet og tap.

Eksempel på sykdom: Hjertesykdom, immunsykdommer, kreft.

 

Skulderbladsenteret – Vilje  Grønt skulderblad chakra

Område for plassering: Mellom 5. og 6. torakale virvel og på baksiden av kroppen, knyttet til hjertesenteret på fremsiden.

Åpent og balansert senter: Du føler frihet og mening med livet ditt. Du er i harmoni med din høyere vilje.

Overaktivt senter: Impulsiv og uforsiktig, og tar sjangser i farlige situasjoner.

Feilfungerende senter: Du opplever verden som fiendtlig og du reagerer med sinne mot omgivelsene.

Blokkert senter: Du har ingen viljestyrke eller motivasjon, du frykter selve livet. Utbrent, håpløst, melankolsk, og har manglende vilje til å leve.

 

Navlesenteret eller Solar Plexus – «Vedlikehold, anabolisme» Solar Plexus chakra

Område for plassering: Mage, tynntarm, lever, galle og bukspyttkjertel.

Åpent og balansert senter: Du føler stolthet og kan uttrykke et balansert eller berettiget sinne.

Blokkert senter: Du føler forbitrelse eller føler deg uverdig.

Eksempel på sykdom: IBS, diabetes, magesår, leversykdom og refluxproblemer.

 

Diaphragmasenteret Diaphragma chakra

Område for plassering:Mellom 11. og 12. torakale virvel i ryggen og på baksiden av kroppen. Knyttet til Solar Plexus senteret på fremsiden av kroppen. Binyrer. Sympatisk nervesystem og Fight Flight respons.

Åpent og balansert senter: Du har en følelse av frihet og aksepterer deg selv fullt og helt.

Overaktivt senter: Ekstremt overlevelsesinstinkt og behov for å ha alt på din måte.

Feilfungerende senter: Undertrykt sinne, frustrasjon og føler deg avvist. Blir fort syk.

Blokkert senter: Du føler deg tynget og fremmedgjort, som om du er frakoblet selve livet.

Eksempel på sykdom: Binyreubalanser. Kreft.

 

Bekkensenteret – «Reproduksjon»  Bekken chakra

Område for plassering: Livmor, eggstokker, testis og kjønnsorganer.

Åpent og balansert senter: Harmonisk sexualitet og hengivenhet.

Blokkert senter: Du sliter med følelsene rundt uoppfylt begjær.

Eksempel på sykdom: Impotens, vaginismus, prostata sykdom, sykdommer i underlivet.

 

Basesenteret – «Eliminasjon og nedbrytning»  Rot chakra

Område for plassering: Nyrer, blære, tykktarm. Lumbare del av ryggen.

Dette er senteret for egoistisk forankring og overlevelsesorientert konkurranseinstinkt, samt frykt.

Åpent og balansert senter: du fremstår som mild, men fortsatt med sterk emosjonell styrke.

Overaktivt senter: du er pushy og prøver å tre dine egne meninger ned over andres hoder.

Feilfungerende senter: angst og panikkanfall.

Blokkert senter: du fremstår som usikker og lar deg lett overkjøre eller bruke av andre mennesker.

Eksempel på sykdom: forstoppelse, hemorroider, ulcerøs colitt, diare.

Kroppens morfogenetiske felt og energisenter