Homeopat Anita Hus
Maleriet creation of man

Arvesynden

Arvesynden og nedarvede traumer

Programmerte sjeler fastlåst i matrix av traumer og fastlåste følelser

Den kristne ideen om arvesynd er antagelig den delen av kristendommen jeg har vært mest i opposisjon til. At mennesket skulle være født som synder var aldri forenelig med mitt verdensbilde, og har heller aldri blitt det.

Nå er det riktig nok ulike forklaringer innen de forskjellige retningene om hva grunnen er. Hos Luther fremstår arvesynden som en følge av Adam & Evas syndefall, men innen katolisismen er grunnideen at mennesket er født som synder.

Når jeg tidlig opponerte mot denne syndeteorien var det fordi det alltid ble fremstilt som at dette var noe mennesket selv ikke kunne gjøre noe med, eneste vei ut skulle være igjennom troen. For meg ble denne maktesløsheten i enkeltmennesket rett og slett ikke til å tro på.

 

Det hjelpeløse mennesket

Er det noe jeg ikke kan forholde meg til så er det enkeltmenneskets hjelpeløshet. Jeg forholder meg tvert imot til en ide om fri vilje.  Og i begrepet fri vilje ilegger jeg den enkeltes mulighet til å skape ved bruk av egen bevissthet.

Lurer du på hva jeg mener med det; så anbefaler jeg deg å lytte til Bruce Lipton, Gregg Braden eller Joe Dispenza, og til å lese deg opp på epigenetikk.

I min verden er mennesket allmektig og ikke en passiv mottaker av skjebne. Men det betyr ikke at enkeltmennesket ikke begrenses av hindringer på sin ferd i livet. Eller at det er din egen feil om du er syk, fattig eller utsatt for overgrep.

Og her kommer jeg endelig til poenget; for vi kommer til denne verden med en arv.

 

Nedarvede traumer

Vi har ikke bare fått hårfargen og astmaen fra bestemor, øyenfargen og den dårlige hofta etter far, eller staheten og sjakkferdigheten etter farfar. Vi har også fått med oss traumer fra mange generasjoner bakover. Du levde kanskje ikke under verken første eller andre verdenskrig, men med deg kan du ha traumer fra de som faktisk gjorde det. Mentale og emosjonelle traumer som programmerer deg og som hindrer deg.

Disse nedarvede traumene kan hindre deg fra å leve et godt liv. Dette er programmeringer du selv ikke er oppmerksom på, men som kan lede deg til valg og situasjoner som ikke er hensiktsmessige. Kanskje gjør du den samme tabben igjen og igjen.

Samme med disse gamle programmeringene har du også fått programmer fra den verden du lever i, med forventninger, sosiale sannheter og dogmer som setter premisser for livet her og nå. Det er mye bør og må. Men spørsmålet er hvor mye sannhet det ligger i det…

 

Hindringer

Alt dette er først og fremst hindringer. Men det ligger i din makt å redusere disse. Du kan frigjøre deg fra fortidige og nåtidige traumatiske innflytelser. Mange som har jobbet med traumene sine vet at dette kan være vondt og utfordrende. Men muligheten for å komme ut på andre siden som et lettere og friskere menneske ligger der.

forfedrenes hender knytter bånd på den nye generasjonen

Det eksisterer mange terapi-muligheter for forløsning av traumer. Jeg jobber på ingen måte som samtaleterapeut, men med quantum biofeedback kan vi tappe inn på og hjelpe til med å forløse fastlåste mentale og emosjonelle utfordringer.

Vi kan på samme måte forsøke å forløse karmisk backlash, eller det som jeg betegner som arvesynden:  nemlig de nedarvede traumene til alle de som kom før oss.

Men disse trenger vi ikke bære med oss lenger, vi kan slippe dem og skape oss bedre liv og mer helse.