Homeopat Anita Hus
Grønn DNA streng Thymus

Thymus

Thymus og Immunforsvaret ditt

Denne kjertelen ligger mellom hjertet og brystbenet, og spiller en svært viktig rolle for immunforsvaret ditt.

Thymus produserer T- lymfocytter og modner disse. Det betyr at disse cellenes jobb er å skille kroppens egne celler fra fiendtlige patogener og deretter bekjempe disse, men ikke minst; de skal også for fremtiden huske hvilke celler som er fiendtlige.

Thymus er størst og mest aktiv i barne- og ungdomsårene, og de produserer da T lymfocytter som skal bidra for immunsystemets arbeid senere i livet. Men etter hvert skrumper kjertelen inn og blir mindre og mindre virksom. Etter 50 år er den bitte liten og ikke så effektiv.

Ettersom vi blir eldre blir vi gjerne mer mottagelige for infeksjoner, autoimmune tilstander og kreftsykdommer. Men er det mulig å forlenge kjertelens arbeidstid og derved holde seg friskere lengre?

 

Immunforsvar

Thymus senteret

Kalles også det høyere hjertesenteret eller Sjelens Sete. Senteret er plassert mellom halschakra og hjertechakraet. Dette senteret arkiverer dine traumatiske og smertefulle opplevelser, og et blokkert senter fører til eksempelvis mangel på glede, og frykt for verden utenfor deg selv.  Et balansert chakra fører til glede, tålmodighet, forståelse, evnen til tilgivelse  og medfølelse.

Thymus senteret har en tilknytning til både immunforsvaret ditt, nervene, lungene, samt diafragma og pusten din.

 

thymus chakra

Hvordan kan du hjelpe Thymuskjertelen din selv?

Vitaminer og mineraler som er viktige for kjertelens funksjon er: Vitamin A, B6 og C, samt mineralene Zink og Selen.

Thymus senteret reagerer på lyd og musikk, og dets egen frekvens ligger på 352 Hz.  Ettersom den reagerer på vibrasjon kan du også tappe den. Dvs at du dunker lett med to fingre på brystbenet midt foran i 15 – 20 sekunder innimellom.

 

Biofeedback og homeopati for å stimulere Thymus kjertelen:

Biofeedback:

Med biofeedback behandling (Introspect og SCIO) kan vi stimulere og balansere kjertelen. Dersom den er påvirket av virus, bakterier osv kan den detoxes, og vi kan følge utviklingen enten mot bedring eller forverring.

Spagyriske dråper:

Med bruk av Spagyriske Urtefrekvens Essenser som feks: Adathoda og Keezhanelli kan immunfosvaret styrkes.

Homeopati:

Cellesalt som kan bidra positivt vil være Calcium Fluoratum da denne myker opp alt som er hardt, og Kalium Sulf fordi denne renser og regenerer. Disse må begge brukes over lang tid, eks 6-12 måneder.

Den homeopatiske modertinkturen Cannabis sativa bidrar også til balansering av Thymus kjertelen. Det samme gjør nosodene Thymus og Thymus gland.

De mer tradisjonelle homeopatiske midlene Natrum Muriaticum og Aurum, samt nosodene: Syphilinum, Tuberculinum og Carsinosinum er andre middel som også er viktige for balansering av thymus.

I tilfeller der immunforsvaret er komprimert eller nedsatt er thymuskjertelens funksjon en av faktorene å påvirke ved de homeopatiske protokollene for behandling. Dette fordi det er vanskelig å komme igjennom med konstitusjonell behandling når immunforsvaret er sterkt nedsatt.

Men dersom du ønsker å stimulere thymus med homeopatiske middel må du ikke gjøre dette på egen hånd, men i samarbeid med en Homeopat MNHL.