Homeopat Anita Hus
Quantum Biofeedback

Subspace behandling

Behandling via Subspace / Fjernbehandling

I en travel hverdag er det praktisk å kunne motta behandling hjemme hos seg selv. Vi har praktisk nok teknologier som gjør at vi kan ha kontakt med hverandre uten å fysisk møtes. Behandling over avstand eller i subspace fungerer faktisk like enkelt som en telefonsamtale, og prinsippet er bølger og frekvenser.

 

Kvantefysikk subspace-behandling

Kvantesammenfiltring:

Innen quantum biofeedback benytter vi oss av en funksjon som sier at to partikler som har hatt kontakt med hverandre vil forbli i kontakt med hverandre selv om de befinner seg på to forskjellige steder.
Interessant nok har 2022s Nobel pris i fysikk gått til tre som forsker på Quantum Entanglement.

 

Radiobølger:

Radioteknologi baserer seg på at man kan sende et signal ved å omforme elektromagnetiske bølger som brer seg igjennom luft eller vakuum uten at de trenger en ledning å bevege seg i. Disse radiobølgene kan ha en bølgelengde på alt fra mm til tusenvis av meter. Du kan bare ikke se dem.
Når du snakker inn i telefonen din dannes det trykkbølger som omformes til elektriske signaler som sendes ut i eteren, disse passerer via basestasjoner til rette mottaker og omdannes så tilbake til lyd som gjenkjennes som tale for dere to som vil snakke sammen. Det er egentlig veldig enkelt men oppleves kanskje ikke så håndfast. Heldigvis trenger man ikke å forstå teknologien for å kunne bruke telefonen, sende bilder eller å høre på radio.

 

Subspace Behandling:

For å forstå hvordan fjernbehandling finner sted må man i tillegg til kunnskap om radiobølger, bruke teorien om kvantesammenfiltring. Denne sier at to kvantemekaniske objekter må beskrives som en enhet selv om de befinner seg på to forskjellige steder. Dette må være objekter med en felles fortid og altså ikke to tilfeldige objekt.

Denne sammenfiltringen vil være utsatt for forstyrrelser og påvirkning utenfra, så den er ikke lett målbar og kan også lett forstyrres. Denne teorien prøver man nå å benytte til kvanteteleportasjon, kvantekryptering og til kvantedatamaskiner.

 

Subspace behandling

SCIO:

I henhold til kvantemekanikken vil partikler som er «sammenfiltret» alltid inneha samme informasjon, dvs at man kan lese ut lik informasjonen fra begge partikler. Og dette er helt uavhengig av avstanden dem imellom.
Det er denne teorien man benytter ved fjernbehandling via subspace med apparater som feks SCIO.

Subspace kommunikasjon er det samme som elektromagnetisk kommunikasjon eller radiokommunikasjon. Behandling via subspace viser derfor til behandling basert på informasjonsoverføring via elektromagnetiske bølger.

 

Subspace behandling:

I praksis betyr dette at dersom jeg har hatt deg tilkoblet apparatet tidligere, eller jeg har tilstrekkelig informasjon om deg: (navn, fødselsdato, stedet du befinner deg) bilde eller biologisk materiale fra deg (hår eller negler), så kan jeg bruke denne informasjonen istedenfor å koble deg til apparatet med harness.

For meg er det veldig tydelig at jeg finner den rette personene når jeg har behandlet vedkommende før, fordi jeg umiddelbart kjenner igjen den enkelte persons matrix-bilde fra tidligere behandlinger.

Ved gruppebehandling vil det være gruppens samlede avtrykk som danner fokus for behandlingen. Det betyr at du deler signalene med andre og at de sterkeste signalene vil dominere behandlingen.

 

Forstyrrelser:

Det hender selvsagt at disse prosessene forstyrres, dvs at det kan være problemer med å koble opp eller at kontakten brytes underveis.
Når det er oppkoblingsproblemer skyldes dette som regel at vedkommende er veldig fysisk stresset eller under akutt emosjonelt / mentalt stress. Men det kan også være atmosfæriske variasjoner som forstyrrer. I så fall må en koble til på nytt, eller avbryte behandlingen dersom det ikke oppnås kontakt.