Homeopat Anita Hus
Quantum Biofeedback, Homeopat Anita Hus

Bioenergetisk Medisin

Quantum Biofeedback er en behandlingsmetode innen Bioenergetisk Medisin

Det er en skånsom og ikke-invasiv analyse- og behandlingsmetode som avslører de stressbelastningene som gir grobunn for symptomer og sykdom hos en pasient.

Teknologien avleser kroppens biorytmer og stressbelastninger, og sender feedbacksignaler tilbake til kroppen for å bidra til bedre og mer optimal balanse. Alt bygger på kroppens egne informasjonssystemer og prosesser for å balansere.

Quantum Biofeedback behandling har til hensikt å hjelpe kroppen til å redusere fysisk, mentalt og emosjonelt stress, og å styrke kroppens immunforsvar slik at den bedre bekjemper inflammasjoner og infeksjoner.

 

SCIO

Bioelektronikk:

Kroppen er et elektrisk system, og elektrisk aktivitet og reaktivitet kan enkelt måles ved feedbackrespons med hensyn til impedans, amper, volt, kapasitans, induktans, samt enkeltfrekvenser og frekvensbånd. Et Quantum Consciousness Interface apparat som SCIO måler 16 standard elektriske parametere i kroppen. Derfor skiller det seg også fra et standard biofeedback apparat som kun måler motstand.

Analysen eller testen foregår ved at tusenvis av trivektor resonans frekvenser (spenning, strøm og motstand) av substanser blir sammenlignet med trivektor resonans frekvensene til pasienten. Avviket detekteres og kan deretter balanseres.

 

Hvilke parameter måles:

Impedans = forholdet mellom spenning og strøm i en vekselstrømkrets.

Kapasitans = evnen et elektrisk ledende legeme har til å oppta elektrisk ladning.

Induktans = representerer motstand mot at strømmen i en krets endres.

Reaktans = en egenskap i elektriske kretser som motsetter seg forandringer av den elektriske strømmen ved å bygge opp en spenning som virker mot strømmen. Egenskapens verdi er frekvensavhengig, for likestrøm er verdien null.

Amper = måleenhet for strøm

Volt = måleenhet for spenning

Frekvens = angir hvor mange ganger et periodisk fenomen gjentar seg per tidsenhet, for eksempel hvor mange ganger en pendel svinger eller en elektrisk spenning veksler i løpet av ett sekund.

Frekvensbånd = frekvensområde for elektromagnetisk stråling innenfor nedre og øvre grense på en skala.

 

SCIO blått DNA molekyl

Den nye medisinen:

Kroppens biologi og kroppens indre terreng består av, og er mye mer enn kun kjemi. Å se på kroppen kun som kjemi og termoregulering tilhører en for lengst avleggs vitenskap. Kvantefysikk og epigenetikk vil være den nye medisinske vitenskapen.

Dersom vi ved symptomer eller sykdom kun vurderer de kjemiske komponentene i en kropp betyr det at vi fullstendig ignorerer kroppens elektronikk. Bare ved å også ta hensyn til kroppens spenning, strøm, motstand og oscillasjon (frekvenser) vil vi kunne gå i dybden for å balansere og hele.

For å kunne influere og påvirke kroppens elektronikk trengs et system som kan overvåke/måle endringene som skjer i en cybernetisk loop. Det er mulig å filtrere signalene ved bioresonans, og å endre de ødeleggende bølgene vha en cybernetic feedback. Vi kan for eksempel tilføre elektroner i en kropp som er for sur, eller vi kan nøytralisere det som er overflødig.

Kroppens strømverdier og spenningsverdier vil alltid oscillere. Disse tallene sier oss noe om hvordan hjernen, hjertet og alle andre komponenter i kroppen konstant vibrerer. Ingenting er statisk i en levende organisme.

Hastigheten på reaktansen er også ekstremt viktig og derfor må et apparat som SCIO alltid kalibrere til pasienten før det kjøres test/analyse.

 

Parameter som måles på VARHOPE-skalaen og hva de betyr:

V – Spennings kapasiteten i kroppen reflekterer katecolaminene og binyrefunksjon.

A – Amper potensialet reflekterer indolaminene eller hjernefunksjonen.

Spenningsstyrken reflekterer viljestyrke og amperstyrken reflekterer livskraften i organismen.

R – Motstanden reflekterer hvor lett energien flyter i kroppen. Inflammasjoner vil øke flyten og degenerasjon vil senke flyten.

H – Hydreringstallet reflekterer hvordan væskenivået i kroppen er er.

O – Oxidasjonspotensialet reflekterer muligheten oksygenmolekylene har for å effektivt krysse membraner.

P – p- tallet indikerer protontrykk og tilgjengelige protoner. Jo mer protoner jo mer surt er systemet.

E – e-tallet indikerer elektrontrykket og tilgjengelige elektron.

Phase – Når vi måler faseforstyrrelsen reflekterer dette informasjons eller energiutvekslingen som foregår i kroppen.

Resonans – Resonansfrekvensen reflekterer normale biologiske prosesser.

 

Selye stress skala

Stress og Selyeskalaen:

Stressbelastning ligger som årsak for sykdom og ubalanse. Men stress kan være mangt; giftstoff, traumer, patogener og mikroorganismer, mentale ting, stråling, allergier, arv, dårlige vaner, mangel på rett næring osv

Jo mer stress kroppen må håndtere jo mer sykdom eller symptomer vil kunne oppstå.

 

Den Østeriske legen Dr Selye har utarbeidet en skala for å detektere stress:

 

Stadie 1 ALARMFASEN:

Stress starter med å produsere en alarmreaksjon i kroppen. Denne alarmen gir ett eller annet symptom som pasienten opplever som et problem. Alarmreaksjonen er kroppens første respons på at noe er feil eller belastende. Det er også initieringen av en fight/flight respons slik at kroppen forbereder seg for å kjempe eller stikke av fra en fare. Dette gjør at hvordan kroppen responderer på alarmreaksjonen avgjør om immunforsvaret svekkes eller effektiviseres.

Det er altså ikke stresset i seg selv som er skadelig men hvordan man reagerer på stresset.

Stadie 2 ADOPSJONSFASEN:

Dersom stresspåvirkningen fortsetter vil kroppen gå videre til adopsjonsfasen. I denne fasen gjør kroppen alt den kan for å eliminere effekten av stresset, men dersom situasjonen vedvarer vil kroppen adoptere seg til tilstanden. I denne fasen er kroppen symptomfri. Det som skjer er at sykdommen trekker dypere innover i kroppen istedenfor at kroppen produserer overfladiske symptomer. Manglende symptomer er derfor ikke nødvendigvis et tegn på god helse. Det kan være tegn på utviklingen av kronisk sykdom.

Stadie 3 UTMATTELSE:

Ved dette stadiet har stresspåvirkningen vart over tid. Kroppens motstand er gradvis svekket eller kan ha kollapset fullstendig. I verste fall er immunforsvaret ikke i stand til å fungere i det hele tatt. Dette kan gi store infeksjoner, hjerte attak, kreft osv.

 

Remove – Reduce – Rebuild:

Quantum Biofeedback behandling har alltid til hensikt å redusere kroppens stressbelastning slik at immunforsvaret klarer jobben med å reparere og bekjempe sykdomsfremkallende organismer på best mulig måte.
Min tilnærming kaller jeg for R-R-R:  I det ligger å fjerne mest mulig av stressbelastning, redusere mikroorganismer i overvekst og å gjenoppbygge der det har oppstått skader. Og verktøyene for å gjøre dette er Quantum Biofeedback, Homeopati, Bachs Blomstermedisin og Ortomolekylær medisin.