Homeopat Anita Hus
Til deg med mystiske tilstander, kvinne peker på deg

Til Deg som lider av Mystiske Tilstander

En melding til akkurat Deg

En mystisk tilstand er stort sett en kronisk tilstand. Det er også tilstander som kommer og går, og som kan være vanskelig å se et mønster i. Plages du av mystiske tilstander og ikke ønsker å slå deg til ro med at dette skal du leve med resten av livet, så trenger du en plan.

syk og sliten kvinne med mystisk tilstand

Formålet med alternativ behandling er alltid å jobbe på lag med kroppen. I det ligger også at pasient og terapeut må jobbe på lag med hverandre. Dersom du kommer til konsultasjonen din med krav om at det er terapeuten som skal «fixe deg» så kan det være du blir skuffet.

 

Du og dine plager er prosjektet. Men løsningen krever et samarbeid og en plan.

I den første konsultasjonen starter arbeidet med planen. Min oppgave som terapeut er å finne ut hva det er som skal behandles. Videre vil jeg prøve å formidle informasjon om dette slik at vi sammen kan lage en plan for hvordan du skal få det bedre.

Denne planen kan vi dele i tre:

  • Hvilken behandling kan jeg tilby deg
  • Hva slags livsstilsendringer er det hensiktsmessig at du gjør i livet ditt, hva vil være nyttig fremover
  • Ortomolekylær protokoll som både er hensiktsmessig for tilstanden din og som er mulig for deg å gjennomføre

I praksis betyr dette at dersom jeg konkluderer med at du lider av en mystisk tilstand så får du med deg et skriv med denne informasjonen. Den ortomolekylære protokollen vil endre seg etter hvert som tilstanden din endrer seg, og da vil du selvsagt få en ny.

 

Hvordan måler vi at du blir bedre?

Den viktigste målemetoden er selvsagt deg!

Hvordan føler du deg, hvordan har du det?  Under et behandlingsforløp er det naturlig at du vil ha bølgedaler med hensyn til symptomer. Men vi ønsker likevel at du skal kjenne en jevn forbedring fremover. For eksempel er det ønskelig at du føler deg bedre, mindre stresset og gladere..

 

Biofeedback homotox:

Jeg detekterer ved måling hvordan situasjonen din endres. Giftstoff og belastning skal reduseres innenfra og ut. Denne prosessen er ikke alltid lineær og noen ganger kan den stoppe opp for en tid, men det er viktig å se en tendens i riktig retning.

 

Selye skalaen:

Hvor befinner du deg ved hver konsultasjon på stress-skalaen?

 

EIS-skann:

Hver 5. konsultasjon gjør vi en skann for å se hvordan belastningene og eventuelle mangler har endret seg.

 

Foreskriving underveis:

De homeopatiske midlene og evt Bach remedier vil selvsagt endres når det er hensiktsmessig, det vil også protokollene for tilskudd.

 

November 2021

Fra november i år legger jeg om driften min med hensyn til pasienter som lider av mystiske tilstander. Dette skyldes hovedsakelig to grunner: erfaringen jeg har tilegnet meg med behandling av disse tilstandene, og det at jeg ser at jo mer kunnskap den enkelte har om sin tilstand; jo bedre resultater får vi ut av behandlingen.

I tillegg kommer aspektet med økonomi. Kroniske tilstander krever ofte langvarig oppfølging. Ved alternativ behandling må dessverre pasienten bære kostnadene ved behandling selv uten noen form for offentlig støtte. Dette har ved innføring av moms på alternativ behandling blitt en enda større belastning.

Jeg velger derfor å innføre en egen priskategori for mystiske tilstander. Dette betyr redusert pris ved 1,5 times konsultasjonene + at det ved hver 5. behandling gis 20% rabatt.

I praksis betyr dette:

Oppfølgende behandling Mystiske tilstander 1,5 time kr 1 300,- (norm pris kr 1 500,-)

Oppfølgende behandling Mystiske tilstander 1,5 time, hver femte gang kr 1 040,-

Ta gjerne kontakt om du ønsker å spørre meg om din egen situasjon.