Homeopat Anita Hus
avslappet frosk

Remove Reduce Rebuild

Remove  Reduce  Rebuild    –   Fjern  Reduser  Gjenoppbygg

Dette er et slags idekonsept som jeg jobber ut ifra. Ikke minst fordi en god del av mine pasienter har kroniske plager og trenger langvarig hjelp.

avslappet frosk

 

Er du frisk, kan du bruke kroppen din til det du vil. Har du smerter og plager, vil du fort føle deg begrenset og redusert. Etter min mening finnes det kun ett krav til deg i dette livet: og det er at du lever det som best du kan. Og jo bedre kroppen din fungerer; jo lettere er det å oppfylle dine livsmål. Men kroppen er din og derfor også ditt ansvar. Det er mange grep du kan ta selv for å oppleve best mulig livskvalitet, og andre ting du kan få hjelp til å reparere.

 

Remove:

overarbeidet froskBakgrunn for all ubalanse og sykdom kan oppsummeres i ett enkelt ord: STRESS. Jo mer stress man utsettes for, jo mer kaos og uorden skapes i organismen. I en perfekt verden ville stress ikke forekommet. Men vi lever ikke i en perfekt verden.

Ofte tenker en på stress som «for mye å gjøre på alt for lite tid». Det er riktig det. Å løpe rundt og gjøre alt man tror man må og alltid være på etterskudd, er absolutt stress. Men stress er mye mer.

Det er frykten og redselen for ikke å være god nok, ikke å strekke til. Redselen for fremtiden og alt som enda ikke har skjedd. Den livsnødvendige fight/flight mekanismen har blitt normalen i stedet for unntaket. Resultatet er for mye stresshormoner og helt utslitte binyrer.

Men stress er enda mer enn dette. Det er også mangelen på riktig ernæring, for lite væskeinntak, inntak av miljøgifter og ulike giftstoff som finnes over alt rundt oss, og det er stråling fra all verdens teknologier.

Mye fint har vi funnet opp, ting som gjør livet lettere og morsommere, men ikke nødvendigvis sunnere. Kroppene våre må håndtere påkjenninger som den rett og slett ikke er skapt for.

Så når konseptet er å fjerne stress, snakker jeg ikke om kun det mentale og emosjonelle stresset. Jeg mener også at en del av de negative påvirkningene må fjernes, og at de rette næringsstoffene må tilføres.

 

Reduce:

Middags froskI en kropp som belastes med faktorene nevnt over, vil det etter hvert samle seg det vi kan kalle for «ugunstigheter». Disse hemmer de normale prosessene og skaper smerter, symptomer og problemer. For å hjelpe på dette trenger vi å redusere disse, og da dreier det seg om å redusere mengden av tungmetaller og giftstoffer, ugunstige sopper, bakterier, virus eller parasitter.

Kroppen har et eget detox system, men når belastningen blir for stor klarer ikke kroppen å rense og reparere seg selv. Hadde den klart det ville vi rett og slett ikke blitt så syke.

I mitt konsept søker jeg å identifisere hvilke stoffer og mikroorganismer som utgjør det største problemet i øyeblikket, og å rense ut disse.

 

Rebuild:

To frosker gjør yogaEtter lang tids belastning oppstår svakheter og uregelmessigheter. Kroppen har selv en helt enestående helbredelsesmekanisme, men først og fremst søker den å holde deg i live. Dette betyr at når gjentatt belastning påføres og kroppen rett og slett jobber i motvind uten å klare å reparere så vil den etter hvert spørre seg; er dette en livsviktig funksjon? Om svaret er nei, så avsluttes reparasjonsprosessen og energien konsentreres mot mer livsviktige funksjoner. Når dette skjer har du fått en kronisk sykdom eller et kronisk problem. Skal de kroniske problemene løses må kroppen derfor hjelpes til balanse slik at helbredelsesprosessene gjenopprettes.

 

Ta vare på deg selv og kroppen din.  Reduser stress, unngå de mest opplagte usunne valgene, finn all daglig glede du kan, og ikke utsett livet ditt til det passer litt bedre…