Homeopat Anita Hus
sort hvitt bilde sliten mann på benk

Kronisk tretthet og manglende energi

Kronisk tretthet og manglende energi etter virusinfeksjon og lignende…

I løpet av de siste månedene har jeg fått mange spørsmål eller ønsker om veiledning fra mennesker som opplever kronisk tretthet og mangel på energi , eller økning av kroniske symptomer.

Noen har vært syke med virus, andre har blitt medisinert og føler på økte symptomer.

Hva kan jeg gjøre?  Har du noen råd?  Er det noe jeg kan ta?

 

 

Morter med grønne urter og et pilleglass med kosttilskudd

Deling av erfaring

En av tingene som har økt siste året er bruk av webinar og internettbaserte tjenester for å dele erfaring terapeuter imellom over hele kloden.

Dette er selvsagt en god ting. Dermed begynner erfaringsgrunnlaget å bli større både med nye virus og med de nye tiltakene for å bekjempe dem. Kronisk tretthet og manglende energi er dessverre i ferd med å bli en folkesykdom.

Det er nå økende grunnlag både for å kunne gi veiledning med hensyn til kosttilskudd og urter for å forebygge sykdom, og for å komme seg lettere igjennom symptomene.

 

En veltet flaske med homeopatiske piller som renner ut over et grønt blad

Homeopatisk behandling

Det foreligger også en god del erfaring med homeopatisk behandling både for virussykdom og eventuelle ettervirkninger.

Men felles for disse er at de må foreskrives utfra den enkeltes symptombilde.

Dersom du ønsker homeopatisk hjelp og ikke kan eller orker å møte opp hos meg kan du velge deg telefonkonsultasjoner.

 

Kombinasjonsbehandling

Ved kronisk tretthet og manglende energi foretrekker jeg å kombinere bruken av kosttilskudd, homeopatiske midler og biofeedbackbehandling. Da får vi dekket det totale bildet best. Selv om mange ting kan være felles så er hvert tilfelle likevel unikt og må behandles deretter.

 

Forventninger

Naturmedisin er ingen trylleformel. Det fritar en heller ikke fra egen innsats. En behandling hos meg når du sliter med kroniske problemer kan sette i gang en prosess til det bedre, men du forlater ikke kontoret mitt som frisk. Kroppen har et selvhelbredende system som jobber 24/7, og jobber vi på lag med dette istedenfor imot har vi best sjans for å lykkes.