Homeopat Anita Hus
Hender hos eldre mann som skriver på et tastatur

Et annet syn på revmatisme

«Revmatoid Artritt,  Leddgikt,  Bechterew,  Spondyloartritt,  Artrose,  Slitasjegikt, Fibromyalgi»

Da jeg var tidlig i 20-årene ble jeg utredet for ryggsmerter. Det ble fastslått at jeg hadde en vevstype som samsvarte med revmatisk sykdom. Derfor måtte jeg forberede meg på en fremtid som revmatiker.

Nå har jeg passert 50 år og uten homeopati og quantum biofeedback ville nok livet mitt sett ganske mye annerledes ut. Men det betyr ikke at jeg ikke tidvis har smerter. Og det betyr heller ikke at jeg kan slutte å ha fokus på egenbehandling.

Men bruk av legemidler har jeg unngått, og det har jeg tenkt å fortsette med å unngå også. Jeg regner jo meg selv som frisk.

 

mørkhåret kvinne foran en grønn sjø

Et annet syn på revmatisme

Etter mange år som alternativ behandler har jeg et litt annet syn både på sykdom og på revmatiske lidelser enn en del andre. Det er i særdeleshet to sannheter som er viktige for meg:

  • Det er ikke jeg som er syk eller har vondt, det er kroppen min som sliter
  • Kroppen min angriper aldri seg selv, den angriper noe og det er jobben dens

 

Det er ikke jeg som er syk…

Denne første linjen skjønner jeg at mange vil ha vondt for å forstå tanken bak. Veldig mange identifiserer seg fullt og helt med kroppen sin. Kroppen min er så absolutt mitt redskap og min bolig, men jeg ser den bare som en liten del av mitt egentlige jeg. Derfor identifiserer jeg meg ikke med sykdomsdiagnoser, og du vil ikke på noe tidspunkt høre meg presentere meg som revmatiker.

Dette temaet kan skrives og debatteres mye om, og gode forelesere som toucher innpå disse tingene er feks Gregg Braden, Bruce Lipton og Joe Dispenza.

I mine øyne vil det å identifisere seg med en sykdomsdiagnose være det samme som å bidra til å opprettholde selve sykdommen. Det du tror – det blir du…

 

mørkhåret kvinne føler seg syk

Kroppen min angriper aldri seg selv…

Så er det linje nummer to: En stor sannhet i vår tid dreier seg om autoimmune tilstander. Veldig mange symptomer blir tillagt ideen om at kroppen angriper seg selv.

Som homeopat mener jeg at det er helt feil. Kroppens systemer er rett ut sagt magiske og fantastiske. At den skulle gå så fullstendig i vranglås at den angriper seg selv er bare ikke logisk på noe nivå. Kroppen har et hovedmål om å holde deg i live for enhver pris, og for dette jobber den uavbrutt og kontinuerlig.

Kroniske smerter på grunn av inflammasjon i ledd er vanskelig å se bort fra når det hindrer deg i hverdagen. Når det får virke over tid vil symptomene ved revmatiske lidelser også kunne affisere nerver, lunger og hjerte, hud eller øyne. Og etter hvert vil det kunne bli skader og deformasjoner. Men at alt dette skulle skyldes at kroppen går amok og angriper seg selv er ikke reelt og derfor har jeg et helt annet syn på revmatisme og årsakene bak. Jeg betrakter revmatisme som en av de mange mystiske tilstandene.

Det betyr ikke at smertene dine er grunnløse, tvert imot.

 

Et virus…

Leddsmertene dine skyldes inflammasjoner i leddene. Dette oppstår fordi immunsystemet prøver å beskytte deg mot et angrep fra en inntrenger. Denne inntrengeren er et virus.

Immunsystemet prøver å hindre at sykdomsfremkallende microorganismer setter seg fast i ledd og i vevet rundt. Smertene dine er resultatet av at kroppen prøver å avverge skadene disse gjør. For deg resulterer det ikke bare i smerter, men kan også vise seg som stivhet, prikking, nummenhet, ødem, brennende fornemmelser eller kløe i huden, nervesmerter, hjertebank, tretthet og utmattelse, og gjentatte opplevelser av å ha feber eller en slags influensatilstand.

Når viruset inntar kroppen din kan det altså skape symptomer eller skader både i benbygning, ledd, muskler og nerver. Dette er årsaken til smertene dine.

blått virus

Immunreaksjonene som oppstår er ditt forsvar mot viruset. Men har viruset god grobunn og behandlingen som gis er for å dempe immunreaksjonene så blir sykdommen verre over tid. Det er aldri lurt å dempe immunforsvarets funksjon.

Ønsker du å redusere smerter og stivhet må du ha fokus på å redusere viruset.

Her kan du faktisk gjøre en stor innsats selv med kosten du inntar og med kosttilskudd.

I tillegg finnes det behandling for å redusere virus og skadelige microorganismer.