Homeopat Anita Hus
Tegnet bilde av fire ansikter som her representerer streptokokk miasmen

Kroniske tilstander

Kroniske tilstander og miasmer

Betegnelsen miasme kan forklares som en underliggende årsak til kronisk sykdom eller tendens til visse typer av sykdommer.

Miasmen kan være arvet, eller den kan være ervervet/smittet opp igjennom livet, og den kan ha oppstått som en følge av undertrykkende behandling som en har mottatt.

 

Tegning av kronisk syk og deprimert kvinne

Arv:

Du har arvet fysiske trekk, egenskaper og lyter fra dine to foreldre. Men du har også arvet fysiske og mentale symptomer fra generasjonene som kom før. Til og med traumer dine tipp-oldeforeldre ble utsatt for vil kunne finnes som et avtrykk eller en blokkering hos deg.

 

Smitte:

Noen miasmer skyldes smitte fra ulike microorganismer. Disse kan du smittes med tidlig eller sent i livet, men du kan også ha med deg en arv fra tidligere generasjoner, noe som gjør at spesifikke miasmer går igjen i din familiehistorie. Store pandemier skaper også miasmer.

 

Grønne virus og bakterier

Undertrykking:

Kroppen har en måte å si ifra om at noe er galt: nemlig ved å sette opp ett symptom.

Dersom dette symptomet undertrykkes vha midler som nekter kroppen å produsere symptomet, vil sykdommen presses til et dypere nivå og du får en mer alvorlig tilstand.

Krigen vi de siste 100 år har ført mot bakterier og virus, fører ikke bare til antibiotika resistente sinte bakterier og muterte virus, men også til nye miasmer.

 

Blir vi friskere?

Nei, det er lite som tyder på at millionene som brukes på sykdomsbehandling fører til friskere befolkning. Tvert imot virker det som at kroniske sykdommer og kroniske tilstander øker.

 

Udefinerbar sykdom:

Syk kvinne sover

Mange vil oppleve å ha plagsomme symptomer, men å gjennomgå utallige undersøkelser uten å komme ut med treff på en diagnose. Det er svært tungt å kjenne at kropp og helse svikter, og få høre at det ikke egentlig feiler deg noe. At man ikke klarer å definere en diagnose betyr ikke at pasienten er frisk.

Andre blir syke med de samme symptomene igjen og igjen, og immunforsvaret synes å være svekket eller ikke å klare jobben godt nok. Kroniske tilstander hvor immunforsvaret feiler synes å være økende.

 

 

Når homeopaten møter veggen:

Hos noen pasienter kan vi gå igjennom det ene middelet etter det andre uten særlig effekt. Noen ganger ser vi litt effekt, men frustrerende nok ingen vedvarende endring. Hos disse pasientene blir det nødvendig å se på den miasmatiske belastningen som ligger i bunn, og behandle utfra dette.

 

Nye miasmer:

Hahnemann fokuserte på tre hovedmiasmer: Psora, Sycosis og Syphilis. Senere ble den Tuberkuløse og den Cancerøse miasme lagt til.

I dag er bildet enda større. Vi har en hel rekke nye miasmer forårsaket av undertrykkende behandling. Det kan være svært vanskelig å navigere rett i den enkeltes sykehistorie. Men heldigvis gjøres nye oppdagelser, og ny erfaring fører til flere miasmatiske midler.

Den utrettelige kampen vi har ført mot bakterier og virus har produsert nye miasmer, som må håndteres med nye midler og over mye lengre perioder enn hva klassisk homeopati vanligvis tilsier.

 

Homeopatisk nosode

Hos meg:

Mine pasienter hører ofte meg si at jeg ønsker å gi ett miasmatisk middel eller en nosode, enten alene eller i tillegg til et konstitusjonelt middel.

Konstitusjon:

Et konstitusjonsmiddel er i utgangspunktet et middel som dekker hele totaliteten i pasienten, dvs fysiske, mentale og emosjonelle symptomer. Noen har hatt teorier på at det finnes ett konstitusjonsmiddel som gjennom hele livet løser alle symptomene hos pasienten.

Jeg ser det ikke helt sånn.

På samme måte som et menneske utvikler seg fra barn til voksen, så utvikler organismen og helsetilstanden seg. Når jeg bruker betegnelsen konstitusjonsmiddel så mener jeg et middel som dekker et større symptombilde i øyeblikket. Dermed vil konstitusjonsmiddelet endre seg med tilstanden og over tid.

Nosode:

Men for å trenge igjennom ved kroniske tilstander er det nødvendig å finne midler som går dypt og gjøre dype innvirkninger. Dette ser vi når vi bruker de miasmatiske midlene. Disse kaller vi også for nosoder. En nosode er et middel basert på en microorganisme eller annet sykdomsbasert stoff.

Det er viktig å vite at du ikke kan bli syk av en nosode. Du får ikke tuberkulose ved å innta middelet Tuberkulinum. Men middelet henvender seg dypt i organismen, og mot den ubalansen som gjør at du stadig blir syk med luftveisinfeksjoner som går til brystet. Dette er en miasmatisk kronisk situasjon som kan endres ved miasmatisk behandling.

Nosodene og de miasmatiske midlene bør du ikke bruke til egenbehandling, men alltid i samråd med homeopaten din.

 

Homeopat Anita Hus bøker og medisiner  Homeopat Anita Hus kontor