Homeopat Anita Hus
Homeopat Anita Hus

Hva skjer hos homeopaten? – Hos meg prater vi om deg!

Hva skjer hos meg?  Hva skjer hos homeopaten?

Når du kommer til din første homeopatiske konsultasjon må du være forberedt på å snakke om deg selv, lenge…!   For hos meg – snakker vi om deg.

Den første konsultasjonen tar inntil 1,5 time, og i løpet av den tiden samler jeg all den informasjonen du gir meg.

Informasjonen om hvilke plager du har, og hvordan du opplever disse, ned til minste detalj og gjerne om det er noe som gjør disse bedre eller verre. Hvilket symptom vil du for eksempel være aller mest glad for å bli kvitt?

Jeg vil gjerne vite hvordan du håndterer stress, utfordringer eller livet sånn helt generelt.

Du får spørsmål om hva du liker å spise, og hva du ikke kan utstå. Jeg lurer på om du er varm eller kald, og kanskje om du ligger på ryggen når du sover.

En homeopat sitter med pc, mobil og en notatbok

Alt dette handler for meg om å finne et «bilde» av deg og den symptomprosessen som du befinner deg i. For min jobb er å finne en homeopatisk medisin som best mulig dekker alle sider av plagene dine.

«Likt helbreder likt»

Vi homeopater kaller dette «likt helbreder likt» og prøver å plukke ut den medisin som passer best på totaliteten av dine symptomer.

Dette betyr at fem mennesker med samme sykdom vil kunne få 5 forskjellige homeopatiske medisiner.

For noen kan dette være svært forvirrende. Men det er fordi innen homeopati deler vi ikke medisinene inn etter sykdommer, men etter symptomer hos et sykt menneske. Når medisinen dekker totaliteten av tegn og symptomer virker det aller best og aller raskest.

Det gode for deg er at ikke bare får du snakke masse om deg selv, og blir hørt! Men om jeg klarer å finne essensen og foreskrive det eller de korrekte medisinene, så vil du også få veldig god hjelp.

Men det er ikke alltid at det første middelet løser opp alle symptomene dine. Noen ganger kan du trenge et middel som vil åpne opp for videre behandling, eller som rydder unna noe akutt eller dyptliggende.

 

et veltet glass med hoemopatiske kuler triller utover et grønt blad

Du kan gjerne tenke på det som å skrelle en løk: jo flere lag vi fjerner jo nærmere kommer vi til kjernen.

Noen ganger kan det selvsagt hende at jeg velger et middel som ikke er det best passende for deg, og da skjer det lite, i så fall må vi bytte middel.

Derfor er det veldig viktig at du gir meg tilbakemelding om det som skjer. Jeg ber gjerne om tilbakemelding via sms eller mail etter noen uker.

Når jeg får det, vurderer jeg om du skal fortsette med middelet eller om vi skal bytte. Prisen du betaler ved første konsultasjon dekker derfor også den tid jeg eventuelt kommer til å bruke på journalen din i denne første perioden.

Når vil det være på tide med en oppfølgende konsultasjon? Hva skjer hos homeopaten?

Etter fire til seks uker. Da har medisinen eller medisinene du har tatt fått virke en tid.

Denne konsultasjonen er mye kortere enn den første, og du kan selvsagt velge om du vil komme til kontoret mitt eller om vi skal ta det som en telefonkonsultasjon. Disse valgene finner du i bookingsystemet. (Merk at valgene for telefonkonsultasjoner og fjernbehandling ligger i Oslo-kalenderen)

 

Konsultasjon hos homeopat anita hus med pasient i harness

Ulike typer førstegangskonsultasjoner hos meg:

En førstegangskonsultasjon på to timer innebærer at jeg benytter 3 ulike biofeedback systemer, ortomolekylær medisin, homeopati og Bachs blomstermedisin.

En homeopatisk førstegangskonsultasjon på 1,5 time innebærer kun homeopatisk behandling og oppfølging.

En Bach konsultasjon tar 30 minutter og innebærer kun behandling med Bach remedier.

Hva skjer hos homeopaten?

Velkommen til konsultasjon!