Homeopat Anita Hus
Ebers papyrusen

Homeopati og oldtidens Egypt

Samuel Hahnemann (1755-1843)

Hahnemann har æren av å være homeopatiens far, men noe av kunnskapen han kom til å bygge ideene sine på fantes faktisk fra mye eldre tider.

Selve ordet homeopati stammer fra de greske ordene homoios som betyr lignende og pathos som betyr lidelse. Det viktigste grunnprinsippet innen homeopati er nettopp dette at likt helbreder likt – Similia similibus curantur.

Flasker med homeopatisk medisin og en rosa nyperose

 

Oltidens Egypt

Kunnskapen om similimum fantes i det gamle Egypt og den eldste nedskrevne tekst om dette finnes i Ebers-papyrusen.
Det antas at denne medisinske papyrus-skriften er fra ca 1550 fKr. Og den er en av de absolutt viktigste medisinske skriftene som er funnet fra oldtidens Egypt.
I denne kan vi lese at behandling ble gitt ved å bruke urter og planter som var lignende den sykdommen som skulle behandles. Dette betegnes similia similibus og er således den aller første hentydningen til homeopatisk behandling vi kjenner.

Den egyptiske sphinx

 

Kinin

Det var på slutten av 1800-tallet at Hahnemann gjorde sitt aller første forsøk som videre ledet ham til det som har blitt den medisinske behandlingsformen homeopati.
Han inntok Peruvian Bark, fordi han hadde lest at denne kininholdige barken kunne kurere malaria. Resultatet var at han følte seg feberhet, søvnig, ekstremt tørst, rastløs og anspent. Alt dette er symptomer på malaria.
Dette ble starten på en lang rekke eksperimenter og endte med boken Organon – Helbredelseskunstens verktøy. Et verk der han definerer teoriene sine og ikke minst loven om similarity:  At når en substans i stor dose forårsaker visse symptomer, vil en liten dose av samme stoff kunne kurere de samme symptomene.

 

Skorpion kravler på et kvinneansikt

Eber-papyrusen og Isis

Den aller første nedskrevne medisinske praksis mht similimum fra Ebers-papyrusen forteller at Isis brukte skorpiongift for å kurere pasienter med samme symptombilde som man får etter et skorpionbitt.
Denne papyrusen ble funnet i Luxor rundt år 1873 av den tyske forfatteren og egyptologen Georg Ebers. I dag oppbevares papyrusen i Tyskland på universitetet i Leipzig.

Det samme prinsippet om similimum nevnes også senere i Paracelsus sine tekster fra middelalderen.

 

Signaturlæren

I middelalderen tenkte en at legeplantene var skapt for menneskets skyld…
Derfor hadde de lukt, smak, form og farge = signatur, slik at en lett kunne se hvilke sykdom de skulle brukes for. Alt utfra ideen om at likt helbreder likt. Oswall Croll som var elev hos Paracelsus mente at om en ikke hadde innsikt i dette kunne man ikke godkjennes som lege.

Kineserne anbefalte for over 4000 år siden at plantedeler brukt til medisinsk behandling måtte tilsvare den syke delen i kroppen. Det vil si at de tenkte rotdelen av planten brukt for symptomer i føttene.

Gammelt tre med store røtter

 

Prinsipp nummer 2

Et annet viktig prinsipp innen homeopatien er at jo mer du fortynner medisinen, og jo mindre dosen er, desto hurtigere inntrår effekten. Dette er grunnen til at modertinkturen av et stoff fortynnes ned til ulike potenser ( D, C, M osv)

Den homeopatiske ide er å styrke kroppens egne mekanismer for helbredelse ved å øke energien i kroppens vitale kraft. For å finne middelet som best dekker individets totalitet ser en etter både fysiske, mentale og emosjonelle symptomer. Dette gjør at medisinen tilpasses det enkelte mennesket og ikke den spesifikke sykdommen.