Homeopat Anita Hus
Mennesket i verden

Den nye medisinen

Nova Medicina – Den Nye Medisinen

 

blå bølger

Den nye vitenskapen, og dermed den nye medisinen, har forlatt det Newtonianske verdensbildet. Dette skaper et helt nytt perspektiv på universet og mennesket.

Den alternative medisinen som egentlig er den eldgamle medisinen…  søker å se helheten i mennesket, ikke bare utfra den enkeltes prosess, men også utfra et større bilde om at i universet henger alt sammen.

Innen avansert biofeedback og homeopati ses verden utfra et perspektiv om at alt eksisterer i form av vibrasjoner/bølger/frekvenser.

Hensikten med denne formen for medisin er å påvirke de vibrasjonsmessige ubalansene i det enkelte mennesket; for å her skape en større harmoni og ikke minst en bedre resonans med feltet.

Istedenfor å hindre kroppens mulighet for å utrykke at noe er galt, dvs å maskere symptomene, er hensikten å øke kroppens evne til regenerering og vekst. Ved å fjerne stress eller redusere agens som undertrykker immunforsvaret vil kroppen igjen finne sin balanse.

Naturen er perfekt. Du er perfekt.

Men programmeringen du har tilegnet deg kan være uhensiktsmessig og føre til sykdom. Redskapet for å endre denne programmeringen ligger hos deg selv, men da må du først bli oppmerksom på det.

 

det elektriske mennesket

Det elektriske mennesket?

Et menneske er først og fremst en organisme bestående av bølger og vibrasjoner. Disse er igjen knyttet opp til et større felt. De mekaniske og kjemiske mekanismene i kroppen er et resultat av signaleringen fra feltet.

Så lenge feltet ikke brytes (og vårt univers kollapser..) er alle mennesker knyttet sammen i dette feltet.

Feltet gir oss liv og vi gir energi tilbake til feltet.

 

Hva er en celle?

En celle er et batteri. Hver celle i kroppen din er et batteri på ca 1,4 volt. Til sammen utgjør dette en organisme med parallellkoblede batterier og en utgangsspenning på flere tusen volt… Du er i sannhet et elektrisk vesen.

 

Myten om at DNAet ditt kontrollerer deg og helsen din?

DNAet ditt er oppskriften som skal til for å lage akkurat deg.

I ditt unike DNA ligger oppskriften på hvordan hvert eneste protein i kroppen din skal lages. DNAet kan ikke gjøre noe som helst alene – på samme måte som at en kakeoppskrift aldri har bakt en eneste kake.

Derfor kontrollerer ikke genene dine helsen din og de bestemmer heller ikke kroppens utvikling. Det eneste genene bidrar med er oppskriften på hvordan nye proteiner skal lages i akkurat deg.

Ønsker du å vite mer om dette må du lese om Epigenetikk.

 

mennesket og DNA

Hvordan skjer produksjonen av nye proteiner?

Et Signal tilkommer som forteller DNA hvilket område i molekylet som skal avdekkes for å bli kopiert, og DNAet eksponerer deretter akkurat denne lille delen slik at RNAet kan kopiere korrekt område, og dermed kan det lages et nytt protein utfra oppskriften, deretter lukkes DNAet igjen.

Det er den nye vitenskapen som har gitt oss epigenetikken som sier at det foreligger en kontroll i form av signaler som bestemmer hvordan genene vil uttrykke seg. Genene i seg selv har liten makt.

 

Men hva er Signalet?

Det er omgivelsene cellene befinner seg i som bestemmer hva og når noe skal skje, dvs når en ny kopiering av protein skal finne sted. Signalet som forteller eller forårsaker dette kommer fra omgivelsene.

Signalet kan komme i form av signalstoff, eks et hormon eller et giftstoff, eller som en frekvens/vibrasjon.

Dette kan defineres som en slags livets hemmelighet: Protein + Signal = Bevegelse

I det et signal treffer et protein, skjer en bevegelse som fører til en endring.

 

Signaler og frekvensbånd:

I kroppen har de ulike organene spesifikke frekvenser eller frekvensbånd som bestemmer deres arbeid og funksjon – dette utgjør omgivelsene cellene jobber i.

En stamcelle er en celle uten egenfrekvens. Dette gjør at disse cellene umiddelbart adopterer seg til frekvensen i omgivelsene. De blir raskt en levercelle om de puttes inn i leveren, eller de tar jobben som muskelcelle om de tilføres en muskel. De reagerer på signalet i omgivelsene og oppfører seg deretter.

De overordnede signalene kommer fra feltet og bidrar til kroppens vitalkraft, det er denne som i ytterste konsekvens kontrollerer biologien.

 

disharmoniske svingninger

Hvordan opptrer sykdom?

To ting kan gå galt: enten vedrørende proteinene eller vedrørende signalene.

Det kan foreligge dårlig kvalitet på proteinene/proteinoppskriften, og det betyr at du er født med feilen. Men kun 5% av sykdomsforekomsten skyldes dette.

Da gjenstår 95% og dette skyldes feil signalering.

 

Hva er det som forårsaker dårlige sykdomsfremkallende signaler?

  • Traumer og Stress
  • Giftstoff
  • Tankene dine / Programmeringen du har tilegnet deg

Dette betyr i ytterste konsekvens at du selv i veldig stor grad kan påvirke biologien og sykdommen din. DNAet ditt er altså veldig lite vesentlig som årsak når det kommer til sykdomsprosesser.

 

Hva er det som kontrollerer tankene dine?

Dine sansemessige opplevelser av deg selv og verden bestemmer tankene dine og hvordan du tenker.

Hvordan du opplever og har opplevd livet tilfører din spesifikke virkelighetsoppfattelse. Har du blitt utsatt for traumer så har det satt et avtrykk i deg. Om du tidlig lærte at du er lite verdt, at du er syndig eller burde skamme deg, så er dette blitt lagt til som en absolutt sannhet i programmeringen din. Fikk du lære at vann er livsfarlig som barn så har du for alltid vannskrekk. 

 

Hva er den verste belastningen for helsen din?

STRESS!

Når organismen befinner seg i en langvarig eller konstant Fight/Flight situasjon skjer ingen regenerering eller vekst av nye proteiner i kroppen din, immunforsvaret er slått av, og hjernen din går til reflex-oppførsel (din evne til intelligent tenkning reduseres og du handler automatisk)

Jo mer stress jo mer sykdom.

Stress er et konstant pågående traume for organismen din.

 

Bevissthet

Du er bevissthet.

Du har en bevissthet og denne kan deles inn i tre nivå: superbevissthet, underbevissthet og selvbevissthet eller dagsbevissthet.

Superbevisstheten din er den spirituelle tilknytningen sinnet ditt har. Dagsbevisstheten din er den manuelle kontrollen din og underbevisstheten er autopiloten.

I underbevisstheten ligger alt det du har lært, her ligger programmeringen din. Dette er den alltid kjørende autopiloten. Det er denne som sitter i førersetet under konstant stresspåvirkning.

I det selvbevisste sinnet ditt ligger her og nå oppmerksomheten din, dvs hvor bevisst er du i øyeblikket.

Tenk deg følgende: Du har kjørt bil i mange år, dette er noe du kan. Du skal kjøre fra jobb og hjem, og på radioen hører du på en podkast som du syns er interessant.

Når du kommer hjem – hva er det du husker fra turen?

Sannsynligvis husker du godt innholdet i podkasten, men du husker veldig lite av selve kjøreturen din.

Dette er fordi bilkjøring er blitt automatikk for deg og du har kjørt denne veien mange ganger før. Selvbevisstheten din følger altså ikke så godt med – den er opptatt av podkasten. Du har kjørt på autopilot.

Mye av det du gjør er altså ikke styrt av dagsbevisstheten din. Mye av deg styres av programmeringen din – ting du har lært fra før.

I mange tilfeller er dette selvsagt veldig bra, men når det kommer til ideene om hva kroppen din er og til helse og sykdom er det et problem.

Dersom du tror at sykdom er uunngåelig, dersom du føler at hjerteinfarkt er en vesentlig del av familiehistorien din, dersom du tror at kroppen forvitrer jo eldre du blir – da er dette programmeringen og signaleringen du tilfører DNAet ditt.

 

Programmering:

Som barn (frem til 6 år) befinner hjernen din seg i Delta og Theta bølger. Under disse frekvensene er du vid åpen for læring, du tar inn alt, du observerer og du programmeres.

Det skapes permanente baner i hjernen din der signalene senere vil ta seg frem akkurat samme vei i tilsvarende situasjoner. Elektroner tar alltid minste motstands vei.

Etter 6 års alder går du videre til Alpha og senere Beta bølger. På disse stadiene er læring mye vanskeligere og tar fryktelig mye lengre tid.

Underbevisstheten din kan kun gjøre det den har lært. Autopiloten avviker aldri fra programmet.

Men dagsbevisstheten eller selvbevisstheten din er kreativ, den kan skape og gir rom for viljen. Her ligger også din evne til det vi kaller positiv tenkning.

Dessverre står underbevisstheten din for 95% og selvbevisstheten din for kun 5%. Så skal du tenke deg frisk med positive tanker har du altså kun 5% suksessrate… … …

Dermed må du dersom du skal bli friskere eller få et bedre liv gjøre noe med selve programmeringen din. Du må endre de banene som signalene tar og derved endre signaleringen.

 

Hvordan kan du endre programmeringen din?

Det er selvsagt mange måter å gjøre dette på.

– Du kan flytte ut i naturen, leve som en buddha og praktisere mindfulness 24/7. Resultatet av det vil være at den gamle tapen/programvaren din ikke spilles av og at kroppen din kan regenerere uten hindringer.

Men nå passer ikke den livsstilen så veldig godt for oss alle.

Det å klatre opp på den høyeste tinde er den absolutt ultimate glede – men kun en glede for dem som har glede av den slags…

 

– Du kan praktisere bevisst tilstedeværelse så ofte du kan, dvs være den beste og mest oppmerksomme utgaven av deg selv som du bare kan.

Eks: Når du er nyforelsket rir du på en bølge av bevissthet og gjør deg flid med selv de minste ting. I en sånn periode spilles heller ikke den programmerte tapen din av og du strutter sannsynligvis av sunnhet. Mange sammenligner nyforelskelse med galskap – du avviker fra dine rutiner og ser verden i et vakkert skjær altså må du være gal… … …

 

– Eller du kan benytte deg av de ulike behandlingsformene som har til hensikt å bidra til en endring i programmeringen din. NLP er feks en metode. Innen avansert biofeedback benytter vi en form for elektro-omprogrammering.

 

Elektro omprogrammering:

Signalene som sendes i kroppen går alltid minste motstands vei, og det er derfor du kan reagerer likt på samme typen hendelse hele livet, uansett hvor uhensiktsmessig denne reaksjonen er. Dette er fordi programmeringen din har skapt en fast bane som vil være mye kortere for signalene enn det arbeidet med å skape en ny bane vil være. Det er altså allerede lært, og så lenge autopiloten styrer er det kun allerede tillært reaksjon som gjelder.

Dermed må vi lære kroppen at akkurat denne banen er uhensiktsmessig og så skape en ny bane, slik at neste gang det samme skjer så reagerer sinnet annerledes. Med biofeedback tar vi imot kroppens signaler og gir en respons tilbake der det er ønske om en endring. Slik læres kroppen til å endre programmeringen sin og det skapes nye baner for signalering. Dette kan måtte gjentas flere ganger fordi kroppen er egenrådig i den forstand at den foretrekker det gamle og kjente.

Avansert biofeedback kan også indusere en tilstand av Delta- eller Thetabølger under prosessen slik at organismen lettere lærer og kan gjøre endringer.

 

Quantum Biofeedback

Hva mer lærer vi av den nye vitenskapen?

Universet er ikke materielt, men mentalt og spirituelt. Universet er skapt av vibrasjoner og inndelt i ulike dimensjoner.

Når du flytter ditt perspektiv på tingenes tilstand, vil tankene dine endre seg og slik endres også virkeligheten.

Vår tredimensjonale dimensjon holdes innenfor en konstant polaritet mellom pluss og minus. Derfor skapes tid og rom. Derfor føler vi oss også begrenset av tid og rom.

Vår materielle organisme med alle sine celler er således begrenset av tid og rom. Men vår bevissthet er ikke begrenset av det samme fordi tankene våre er bølger og ikke fast materie.

Vår bevissthet kan skape og skaper livet vårt hele tiden. I dette ligger at du med din tankebevissthet kan endre forutsetningene for biologien din. Du kan bestemme signalet som påvirker proteinene til en endring og dermed gi bevegelse enten mot sykdom eller mot helse.

Kanskje er det noe av dette som ligger i den frie vilje?

 

mennesket i universet